Praktisch

Openingstijden:
Mijn Praktijk Focus op verbinden is geopend op woensdag en donderdag overdag.
Ik hanteer momenteel een wachtlijst  (laatst gewijzigd op 24  juni 2021).

Praktijkadres:
Stadskweektuin, Yoga-Innerwork, Kleverlaan 9, 2023 JC Haarlem.

Kosten:
Relatie- en gezinstherapie van 90 minuten  :Euro 149 ,-   (vrijgesteld van btw).
Individuele therapie van 60 minuten             :Euro 95,-      (vrijgesteld van btw).

Vergoeding:
Ik ben niet gecontracteerd met een zorgverzekeraar. Wel ben ik aangesloten bij de LVPW en geregistreerd bij de RBCZ. Hierdoor kunt u in aanmerking komen voor een deel van de vergoeding van de behandeling.
Via de website van de LVPW (www.LVPW.nl) kunt u kijken of uw verzekering is aangesloten bij deze beroepsvereniging. (In de linkerkolom kunt u ‘clienten’ aantikken en vervolgens ‘zorgverzekeraars’). Hiervoor is een aanvullende verzekering nodig. En hiervoor geldt geen eigen risico.

Verhinderingen:
Verhinderingen graag 24 uur van tevoren doorgeven, dan kan dit kosteloos.
Wanneer dit korter is dan 24 uur ben ik genoodzaakt  Euro 75 ,- in rekening te brengen.

Klachtenregeling:
Heeft u een vraag of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.
In geval wij niet tot een voor u bevredigende oplossing komen kunt u een beroep doen op de onafhankelijke klachten- en geschillenregeling van de RBCZ. Ik verwijs u hiervoor graag naar de website van de RBCZ waarbij ik ben aangesloten onder nummer 180333R.

Kamer van Koophandel en AGB-codes:
De Praktijk is geregistreerd onder nummer: 68382618.
AGB-codes zal ik op mijn Factuur vermelden.