Gezinstherapie

Een evenwichtig gezin biedt een geborgen basis waar samengewerkt wordt en van waaruit de wereld tegemoet getreden kan worden.
Soms kan dit evenwicht uit balans raken waardoor die onderlinge samenwerking verstoord raakt en je het gevoel kunt hebben elkaar niet meer te begrijpen, tegenover elkaar bent komen te staan en met elkaar in een negatieve spiraal terecht te zijn gekomen.
Dan kan het helpen om hulp te zoeken in de vorm van gezinstherapie.
Hierbij worden alle stemmen gehoord en ligt de focus op het in kaart brengen van de interactiepatronen en de onderliggende dynamiek, de impact en de betekenis die dit voor een ieder heeft. Dit kan mogelijkheden bieden tot wederzijds begrip, hernieuwd samenwerken en elkaar weer te zien als bondgenoten.