Behandelaar


Ik ben Fransje van Dorsser, Systeemtherapeut.
Het is voor mij van grote betekenis om een zo goed mogelijk afgestemde behandeling te bieden aan mensen die het gevoel hebben vast te lopen in zichzelf of in relatie tot belangrijke anderen.

Gezamenlijk gaan we in gesprek en worden de dilemma’s, interactiepatronen en de onderliggende dynamieken in kaart gebracht. Hierdoor ontstaan er vaak mogelijkheden om met meer begrip en compassie zichzelf en de ander tegemoet te treden. Dit kan leiden tot hernieuwde verbinding met de eigen kracht, de veerkracht van de relatie, het gezin en belangrijke anderen.


Belangrijke pijlers voor mijn werkwijze:

Het belang van een goede behandelrelatie, echt aanwezig zijn, aandachtig en oordeelvrij luisteren, het zien van de gehele mens in zijn context en het vinden van de eigen kracht en vertrouwen in herstel zijn voor mij belangrijke pijlers. Zo ook het samen afstemmen van de gewenste koers en het ontvangen en bespreken van feedback op mij en de behandeling. Ieder gesprek is ook voor mij steeds een uitdaging om samen te onderzoeken wat er nodig is voor herstel en het hervinden van evenwichtige, liefdevolle relaties.

Naast het werken in mijn eigen praktijk Focus op verbinden, ben ik 20 jaar met veel enthousiasme werkzaam geweest als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en als Systeemtherapeut op de PAAZ van het Spaarne Gasthuis, polikliniek en kliniek psychiatrie. Ik heb ruime ervaring met zowel individuele- en groepstherapie, als ook met partnerrelatietherapie en complexe gezinssituaties waarbij onder andere symptomen van depressie, persoonlijkheidsproblematiek, anorexia nervosa, rouw en verlieservaringen of problemen rondom de zwangerschap en de bevalling een grote rol spelen.
Sinds 1 september 2020 heb ik mijn dienstverband bij het Spaarne Gasthuis ingeruild voor een vaste betrekking bij Family Supporters Kennemerland waar ik voorheen als ZZP al ruim twee jaar werkzaam was. Dit is voor mij een geweldige uitdaging waarbij ik vooral veel plezier ontleen aan de diversiteit van de behandelingen en de fijne samenwerking met mijn clienten(systemen) en mijn collegae van verschillende disciplines.

Na mijn opleidingen als A-, en B-verpleegkundige, de MGZ/Wijk- verpleegkundige aan de Hogeschool van Amsterdam en de nodige werkervaring daarin, heb ik de opleiding Post-HBO GGZ op de Hogeschool Utrecht en de Intensieve Opleiding Systeemtherapie aan het Lorentzhuis te Haarlem voltooid.
Daarnaast ben ik geschoold volgens de methode van de Emotionally Focused Therapy (EFT) waar van ik de de basistraining, de verdiepingstraining, de ‘Hou me vast’-training voor partnerrelatiegroepstherapie en de Masterclass EFT en trauma en EFIT  I en II (Emotionally Focused Individually Therapy) heb gevolgd. Ook ben ik Cognitief Gedrags therapeutisch Werker.
Ik ben B.I.G-geregistreerd en geregistreerd lid van de beroepsverenigingen NVRG, VGCT, EFT en LVPW waaraan belangrijke kwaliteitseisen verbonden zijn. Zie voor meer informatie over deze beroepsverenigingen bij de link ‘Meer’ en ‘Informatie’.
Ook houd ik mij intensief bezig met supervisie en intervisie en neem actief deel aan bijscholingen in mijn vakgebied. Ook het zelf ‘in beweging blijven’ en mijzelf blijven ontwikkelen om een zo optimaal mogelijke kwaliteit te kunnen leveren staan bij mij hoog in het vaandel. Zie voor meer informatie en inspiratie hiervoor bij de link ‘Meer’.

EFT-LogoLogo