Contact

Voor meer informatie ben ik te bereiken op onderstaand e-mailadres en telefoonnummer.
Via een telefonisch gesprek kunnen we gezamenlijk afstemmen of de hulpvraag en de verwachtingen die er zijn aansluiten bij de geboden therapie en we gezamenlijk tot een overeenstemming hierin kunnen komen. In het eerste of tweede gesprek (intakefase) bepalen we de ‘gewenste koers’. Regelmatig zullen we evalueren over het verloop van de sessies en zo nodig de koers wat bijstellen.
Meestal bieden acht á tien sessies  voldoende stevigheid om met de verworven inzichten en ervaringen verder te kunnen.
Schroom niet om vrijblijvend contact op te nemen!
Dit kan per mail of telefonisch:

E-mail: focusopverbinden@gmail.com

Telefoon: 0612047958.