Relatietherapie

Een hechte, liefdevolle relatie vergroot je veerkracht en heeft een positief effect op je gezondheid.
Soms kun je echter door verschillende omstandigheden het gevoel krijgen van elkaar verwijderd te raken en samen in een negatieve spiraal terecht te komen. Dan kan het helpen om hulp te zoeken in de vorm van relatietherapie.
Hierbij ligt de focus vaak op het in kaart brengen van interactiepatronen die zijn ontstaan en het onderzoeken naar de impact en de betekenis hiervan voor jullie. Dit kan mogelijkheden bieden tot nieuwe ‘bewegingen’ en ruimte, begrip en vertrouwen in herstel opleveren en de veerkracht versterken.
Ik maak onder andere gebruik van de methode van Emotionally Focused Therapy van Sue Johnson, zie eventueel de site van EFT Nederland voor meer informatie (www.EFT.nl).